Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2014

crochet
4360 b517 500
:3
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viacats cats
crochet

Jest coś przerażającego w ludzkim spojrzeniu.
Nie obawiam się emocji. Radości, smutku czy goryczy. To wszystko jest na swój sposób dobre, to znaczy, że człowiekowi zależy i jeszcze coś czuje.
Boję się, że pewnego dnia jak wrócę do domu to znajdę tam Ją. Będzie siedzieć w kuchni nad filiżanką zimnej kawy. I jej wzork będzie pusty. Nawet zabraknie w nim miejsca na bezradność. Po prostu będzie tam tak siedzieć i patrzeć w Nic, nie wiedząc nawet kiedy kawa zdążyła ostygnąć. A kiedy dotknę jej ramienia, aby ją obudzić z odrętwienia uśmiechnie się do mnie smutno i powie : "O, nastawię wody na nową". Taki koszmar śni mi się nocami. Bo nie umiem już dotrzeć do jej myśli i boję się tego co się w nich dzieje. Boję się, że kiedyś nie wrócę do domu na czas i jedyne co po Niej zostanie to filiżanka zimnej kawy.

- moje myśli natrętne, nieproszone

December 14 2014

crochet
A jak wyj­dzie śmiesznie?
Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. 
— T. Różewicz
Reposted fromtereska tereska viasamozatrucie samozatrucie
crochet
9806 d4b4 500
Reposted fromwombinka wombinka viaszyy szyy
crochet
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaszyy szyy

December 07 2014

crochet
Duly noted
Reposted fromfunz1 funz1 viacats cats

November 30 2014

5789 ab68
Reposted fromInsanityOverhaul InsanityOverhaul viacats cats

November 19 2014

crochet
3972 dbfa 500
Reposted fromTinchen Tinchen viaszyy szyy
crochet
4083 b681 500
Reposted fromcinnamomum cinnamomum viaszyy szyy

November 08 2014

8257 a7ce
Reposted frompheebs pheebs vianyaako nyaako

November 04 2014

2420 fd1f
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialittlefool littlefool
crochet
6742 76e0 500
Reposted fromlittlefool littlefool
crochet
2173 02ed 500
Reposted frombecurious becurious vialittlefool littlefool
crochet
2793 7515
Reposted fromlittlefool littlefool
crochet

November 02 2014

crochet
Reposted fromdresses dresses
crochet
Reposted fromdresses dresses
crochet
Reposted fromdresses dresses
crochet
3381 e920 500
Reposted fromhomczi homczi viashoes shoes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl